Si Anak at ang Uwak
Updated: 12/17/2020
Si Anak at ang Uwak

Storyboard Text

  • Mama Kakowak, narinig ko sa aking alipin ang iyong paghinging tulong. Ipinagkaloob ko sayo ang aking bakuran.
  • Maraming salamat prinsesa. Balang araw ikaw ay mabibiyaan ng gantimpala dahil saiyong kabutihan.
  • Pagkalipas ng mga ilang araw ay mayroong tumubo na halaman sa bakuran ng prinsesa. Pagkatapos ng ilang mga araw rin ay lumaki na ito at namunga.
  • Ngunit nang namunga na ng mga prutas ay kumuha ang kanyang mga kapatid nang hindi manlang nagsasabi sa kanya.
  • Labis na nalungkot si Anak na sanay ibibigay niya sa kanyang ina. May nakaiwang isang bunga at itinago na lamang ito sa bilolang.
  • Ako si Somesan sa Alongan, kilala bilang tagapaghinto ng mga Sinag ng Araw. Ako'y narito upang ika'y pakasalan at ibigay ano mang iyong hiling.
  • Nang sanay ibibigay na niya ito sa kanyang ina. Laking gulat nila na ang lumabas ay isang lalaking may magandang mukha.
  • Pagkatapos maisaayos ang lahat ay idinaos na rin ang kasal. Laking inggit ng mga kapatid ni Anak sa magandang kapalaran ng kanilang kapatid.
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family