AP
Updated: 3/31/2021
AP

Storyboard Text

 • Kung ikaw ay pipili ng susunod na opisyal ng pamahalaan.
 • Habang nasa loob ng bahay si Ally nakaring siya ng mga tao sa labas at may mga dumadaan na nakasasakyan.
 • Ano yun?. Bakit parang ang ingay sa labas?
 • Lumabas ng bahay si Ally at nakita niya ang mga nangangandidato bilang opisyal ng pamahalaan.
 • IBOTO!
 • Iboto!
 • Habang nasa labas ng bahay si Ally may lumapit sa kanya na isang nangangandidato.
 • Paki-boto po ako sa nalalapit na botohan.
 • Tumango lamang si Ally.
 • May lumapit ulit kay Ally.
 • Paki-boto po ako sa nalalapit na botohan.
 • Tumango lamang ulit si Ally.
 • Pumasok na ng bahay si Ally at binasa ang mga nakasulat sa papel na iniabot sa kanya.
 • Parehong maganda at maayos ang kanilang hangarin para sa bayan. Ngunit sino sakanila ang aking ihahalal bilang opisyal ng pamhalaan?