sociales
Updated: 3/17/2021
sociales

Storyboard Text

  • entre el 1780 i el 1850 es va produir. va començar a la gran bretanya despres a gran part de europa i als estats units, va donar lloc a un aument molt gran a la produccio de bens per aixo l’anomenem la Revolució Industrial
  • les noves maquines
  • van sustituir poc a poc el treball manual, i una nova font de energia,el vapor es va implementara la maquinaria i als nous transports
  • El ferrocarrili a maquina de vapor
  • El 1769 James watt va perfeccionar la maquina de vapor i va fer possible transformar l'energia termica del vapor en energia mecanica a traves d'un embol
  • es van crear societats mercantils per incentivar l'inversio en el comerç i noves formas d' inversio que van possibilitar una gran disponibilitat de capitals.
  • durant la revolucio industrial els nens tenien que treballar a les fabriques, a sobre els nens i les dones cobraben menys i tenien una jornada laboral extenssa
  • nova societat de classes:es va suprimir la desigualtat juridica, en canvi es consolidaba la desigualtat economica entre els propietaris i els assalariats