Questions About Remote Learning? Click Here

PANITIK_Indarapatra 3
Updated: 8/18/2020
PANITIK_Indarapatra 3
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Siya ay patay na!
  • Ang kamatayan mo’y ipaghihiganti buhay ma’y masawi.
  • Si Sulayman ang nais dagitin ng ibon. Mabilis at ubos lakas ng tinaga ito ni Sulayman.
  • Nagwagi si Sulayman, ngunit sa kasawiang palad ang pakpak mula sa higanting si Pah ay dumagan sa kanyang katawan na naging sanhi ng kanyang kamatayan.
  • Samantala, ang halaman ni Sulayman ay laging pinagmamasdan ni Indarapatra. Napansin niyang nanlata ang halaman at alam niyang namatay si Sulayman.
  • Hinanap ni Indarapatra ang kanyang kapatid. Narating niya ang bundok ng Bita. Nakita niya ang patay na ibong si Pah. Inangat ni Indarapatra ang pakpak ng ibon at nakita ang bangkay ni Sulayman.
  • Nahabag sa kanya ang kanyang bathala, biglang nagliwanag at ilang saglit pa ay nakita ni Indarapatra ang tubig na lunas.
  • Ibinuhos ni Inadarapatra ang tubig sa bangkay ni Sulayman. Ang kanyang kapatid ay biglang nabuhay.
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family