Questions About Remote Learning? Click Here

lukacsevangeliuma
Updated: 3/26/2020
lukacsevangeliuma
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

 • Ne félj, Zakariás, mert meghallgattatott a te könyörgésed, és feleséged, Erzsébet fiút szül neked, akit Jánosnak fogsz nevezni. Örömödre és vigasságodra lesz, és születésén sokan fognak örvendezni, mert nagy lesz az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel.
 • Izráel fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz, és őelőtte jár majd Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a fiakhoz, és az engedetleneket az igazak bölcsességére térítse, hogy felkészített népet állítson az Úr elé.
 • Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok, és azért küldettem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De mivel nem hittél beszédemnek, amely beteljesedik a maga idejében, most azért megnémulsz, és nem szólhatsz mind ama napig, míg ezek meg nem lesznek.
 • Miről tudhatom ezt meg? Mert én már öreg vagyok, és feleségem is előrehaladott korú.
 • Ezt tette velem az Úr azokban a napokban, amikor reám tekintett, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt.
 • A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékol be téged, azért a születendőt is szentnek hívják, az Isten Fiának.Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiút fogant vénségében, és már hatodik hónapjában van az, akit meddőnek hívtak.
 • Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Isten előtt.És íme, fogansz méhedben, és fiú szülsz, akinek a neve Jézus.
 • Hogyan lehetséges ez, hiszen én férfit nem ismerek?
 • Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse!De hogyan lehetséges az, hogy az én Uram anyja eljön hozzám?
 • Magasztalja az én szívem az Urat,és örvendezik az én lelkem megtartó Istenemben, mert rátekintett szolgálóleánya alázatos voltára, mert íme,mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, szent az ő neve!
 • János a neve.
Over 13 Million Storyboards Created
Storyboard That Family