Mahahalagang Kaganapan sa Panahon

Mahahalagang Kaganapan sa Panahon

Storyboard Text

 • Ang mga Amerikano ay nagdala ng isang malaking pagbabago sa linggwistika sa Pilipinas. Nagtayo sila ng isang modernong sistema ng edukasyon, gamit ang Ingles bilang midyum ng mga panghihimasok.
 • Panahon Ng Amerikano
 • Panahon Ng Komonwelt
 • Binigyang diin nito ang pangangailangan ng isang pambansang wika na mag-aambag sa nasyonalismo. Sumang-ayon ang mga tao na ang pambansang wika ay dapat na isang katutubong wika at hindi isang wikang banyaga. Ang Ingles at Espanyol ay dapat magpatuloy bilang mga opisyal na wika.
 • Panahon Ng Hapon
 • Ang pambansang wika sa wakas ay binuo at buhay na buhay upang mabura ang pag-asa sa mga Kanluranin. Inalis ang Ingles at pinalitan ng wikang Hapon.
 • Panahon ng Pagsasarili
 • Ang panahon ng paglaya ay nagsimula noong Hulyo 4, 1946. Natiyak din na ang opisyal na wika ng bansa ay Tagalog at Ingles.
 • Kasulukuyan
 • Mabilis na sumulong ang wika ng Pilipino. Gayunpaman, may mga hadlang pa rin na kakaharapin upang makapagdulot ng pagsulong ng ating taguang Filipino.
 • Kasulukuyan
 • Ang mga paaralan at pamayanan ay nagtuturo ng mga wikang Filipino upang mabisang kumalat ang mga aral at kultura ng mga Pilipino. Samakatuwid, na nagreresulta sa patuloy na paglabas ng panitikan sa wikang Filipino.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family