Questions About Remote Learning? Click Here

AP PT
Updated: 9/17/2020
AP PT
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

 • Ang dalawang uri ng pamahalaang kolonyal
 • Maaari mo bang sabihin sa akin ang pamahalaan ng pilipinas sa panahon ng amerikano?
 • Kumusta kaibigan, maaari mo ba akong tulungan sa araling ito sa AP?
 • 💕Kaibigan ko💕
 • Oo naman bakit hindi, ano ang iyong problema?
 • Ah oo, mayroong dalawang uri ng pamahalaang kolonyal sa Pilipinas
 • 4:00 pm
 • 4:00 pm
 • Gobernador-Militar at Gobernador-Sibil
 • oh nakikita ko, ngunit ano ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang gobyerno
 • 💕Kaibigan ko💕
 • Ang pamahalaang militar ay mayroong isang gobernador-militar habang ang pamahalaang sibil ay may isang gobernador-sibil
 • ang unang pamahalaan ay ang pamahalaang militar habang ang isa ay tinatawag na pamahalaang sibil.
 • 4:06 pm
 • Sino ang mga unang Gobernador-Militar/Sibil?
 • Wow, maraming salamat kaibigan
 • 💕Kaibigan ko💕
 • Alam mo ba ang unang gobernador-militar at gobernador-sibil?
 • Siyempre, ang unang gobernador-militar ay si Wesley Merritt at ang unang gobernador-sibil ay si William Howard Taft.
 • Walang problema.
 • 4:11 pm
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family