Epekto ng Pamamahalang British sa Lipunan, Kultura at Paniniwala

Epekto ng Pamamahalang British sa Lipunan, Kultura at Paniniwala

Storyboard Text

 • Epekto ng Pamamahalang British sa Lipunan, Kultura, Paniniwala
 • Tinatangap kita bilang aking asawa
 • Pagpasa sa batas ng 1872 na nagpapahintulot sa pag-asawahan ng mga mamamayan na kabilang sa magkakaibang caste at pamayanan
 • Epekto ng Pamamahalang British sa Lipunan, Kultura, Paniniwala
 • English
 • Hello
 • Hi
 • Epekto ng Pamamahalang British sa Lipunan, Kultura, Paniniwala
 • Wag sana babae ang anak ko
 • Pagbabawal sa gawi ng mga Indian sa pagpatay ng mga babaeng sanggol(Female infanticide)
 • Tanggapin mo diyosang Kali ang aming alay na buhaybilang sakripisyo
 • Epekto ng Pamamahalang British sa Lipunan, Kultura, Paniniwala
 • Pagpapaalis ng tradisyong thuggi
 • Epekto ng Pamamahalang British sa Lipunan, Kultura, Paniniwala
 • Salamat!
 • Pagtanggap ng mga Indian sa matataas na posisyon sa pamahalaan
 • Paggamit ng Ingles bilang wikang panturo
 • Binabati kita sa iyong mataas na posisyon sa pamahalaan
 • Epekto ng Pamamahalang British sa Lipunan, Kultura, Paniniwala
 • Kailangan mo na maghintay ng tamang edad sa pag-aasawa
 • Pagpasa ng Sharda Act (Di pag-aasawa ng mga kabataan may edad ng 14 pababa)
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family