el filibuterismo
Updated: 3/23/2020
el filibuterismo

Storyboard Text

  • KABANATA 12PLACIDO PENITENTE
  • Habang naglalakad si placido papunta sa unibersidad ng santo thomas, masama ang kanyang loob. dalawang beses na siyang sumulat sa kanyang ina na gusto na niyang tumigil sa kanyang pag-aaral ngunit pinakiusap muna siya ng nanay niya na kahit bachiller en artes ang matapos niya. siya ang pinakamatalino sa kanilang paaralanni padre valerio.
  • habang natawid si placido sa tulay ng espanya, nakasabay niya si juanito palaez. habang sila'y magkasabay, kinamusta naman ni juanito si placido sa kanyang bakasyon
  • oo naman, ikaw?
  • nag-aaliw ka ba ng mabuti penitente