HAMSTEREN!
Updated: 3/19/2020
HAMSTEREN!

Storyboard Text

 • Er waart een virus rond...
 • ...mensen zijn bang
 • Wat zal er gebeuren? Hoe kom ik aan eten als ik het huis niet uit mag?
 • S
 • Ze kopen de winkel leeg...
 • Wat moet ik hebben?
 • Waarom is er zo weinig WC-papier? Straks heb ik niet genoeg!
 • Hoe lang zal het duren?
 • Hoeveel heb ik nodig?
 • [Beschrijving van het ethisch dilemma 1/2. Geeft hier een introductie van het ethisch dilemma. Vergeet niet begrippen te gebruiken, die kun je het beste rood maken zodat ze goed opvallen.]
 • ...waardoor anderen zonder zitten
 • [Hier kun je verder gaan het het beschrijven van het probleem [2/2]. Maar mogelijk is één plaatje genoeg. Kijk voor de opties rond de verdeling in de opdracht en vergeet ook steeds de begrippen niet.]
 • Hoe moeten we hiermee omgaan?
 • Een weereldwijde crisis als deze kunnen we alleen samen oplossen, solidariteit is noodzakelijk omdat het een gezamenlijk probleem is.
 • [Hier is de uitleg van verschillende pespectieven, in deze strip zijn dat er 2. Dit plaatje 1/2, denk ook hier weer aan de begrippen.]
 • Zelfredzaamheid!
 • Echter, als mensen een bepaalde mate van zelfredzaamheid zouden hebben, standaard voldoende voorraden in huis hebben,
 • [Hier is de uitleg van de andere kant van het Dilemma. Deze strip benoemt twee kanten van het dilemma en gebruikt ook hier weer begrippen om het toe te lichten.]
 • De supermarkt is leeg. Het lijkt wel oorlogstijd...
 • [In deze strip is gekozen voor twee plaatjes voor het oordeel. In het eerste plaatje wordt een afweging gemaakt tussen de twee kanten; natuurlijk aan de hand van begrippen]
 • Een egocentrische houding, waarin je voor jezelf zorgt ten koste van anderen, vergroot het probleem alleen. De enige juiste en reachtvaardige oplossing is de gelijkwaaridheid van mensen zien.
 • [In het laatste plaatje wordt een algemene overweging gegeven die nog een ander perspectief geeft op het probleem, aan de hand van, je raadt het al, begrippen.]
 • en weten hoe ze voor zichzelf moeten zorgen en zich vermaken, zou het probleem veel minder groot zijn.