שאול המלך
Updated: 1/22/2020
שאול המלך
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • לא, הלכנו לעיר הסמוכה ושם פגשנו איש אלוהים ושמו שמואל, הוא הסכים לעזור לנו.
  • "והנה שמואל יוצא לקראתם לעלות הבמה"
  • האם מצאתם את האתונות או חזרתם הביתה?
  • התקדמתי לכיוונו והוא ניגש אליי וביקש שאעלה איתו לגג וצק על ראשי שמן ומשך אותי למלך ישראל
  • "ויקח שמואל את פח השמן ויצוק על ראשו.."
  • תוכל לספר לנו איך שמואל גרם לכך שתושיע את עם ישראל מיד פלישתים?
  • אני בן אדם שקט וצנוע עובד אדמה. תחילה לא הבנתי למה אני ראוי להיות אבל גם הבנתי שזהו רצון האל..
  • "אשר בחר בו ה כי אין כמוהו בכל העם"
  • איך הרגשת אחרי שדווקא אתה נבחרת?
Over 12 Million Storyboards Created
Storyboard That Family