Questions About Remote Learning? Click Here

Gwasanaethau CWoW
Updated: 9/4/2020
Gwasanaethau CWoW
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Mae Tim Cwricwlwm Gyrfa Cymru yn rhoi cymorth i weithwyr addysg proffesiynol allu datblygu a chyflenwi Rhaglen Gyrfaoedd gadarn ac effeithiol.
  • Mae'r tim yn cynnwys Cydgysylltwyr Gyrfaoedd a Byd Gwaith sy'n gwasanaethu ysgolion a cholegau led led Cymru.
  • Gwasanaethau Ymgynhori a chefnogi'r cwricwlwmMarc Gyrfa CymruHyfforddiantDatblygu adnoddau
  • Ymgynghori a Chefnogi’r Cwricwlwm• Cysylltu’r cwricwlwm â gyrfaoedd er mwyn cyfoethogi’r broses ddysgu• Datblygu rhaglen gyrfaoedd sefydlog• Tystysgrif mewn Arweinyddiaeth Gyrfaoedd Lefel 6 y CDI• Offer ac Adnoddau Hyfforddi ar gyfer Gwefan Gyrfa Cymru• Cymorth er mwyn gallu sefydlu Gyrfaoedd a phrofiadau sy’n Gysylltiedigâ Gwaith yn y Cwricwlwm Newydd (Cwriwcwlwm i Gymru, 2022)• Cefnogi Safonau Addysgu Proffesiynol• Cymorth i weithio tuag at Meincnodau Gatsby
  • Marc Gyrfa CymruGwobr a ddatblygwyd gan Gyrfa Cymru mewn cydweithrediad ag Estyn, achaiff ei achredu gan Gyrfa Cymru, sy’n cydnabod ansawdd a gwelliannauparhaus mewn Gyrfaoedd a Phrofiadau sy’n Gysylltiedig â Gwaith mewnysgolion a cholegau.
  • Hyfforddiant• Offer Gweinyddol i Ddefnyddwyr Proffesiynol - Adroddiadau ar Gyrchfannau Disgyblion ac Adroddiadau Data - Hyfforddiant ar enwau defnyddiwr a chyfrineiriau ar gyfer Gwefan Gyrfa Cymru - Cynnig y Cwricwlwm• Offer Paru Gyrfaoedd• Y Gyfnewidfa Addysg Busnes
  • Er mwyn cysylltu â’n Tîm Cwricwlwm i gael cymorth, anfonwche-bost at timcwricwlwm@gyrfacymru.llyw.cymru
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family