continuation
Updated: 1/13/2021
continuation

Storyboard Text

  • Kasunod sa mga pangyayari ang pagturo ni Indarapatra sa mga tauhan ang pagsasaka, pag-aalaga ng hayop, paggagawa ng mga timpla, at paghahabi.
  • Tapos na ang inyong pananakot at ang lagim sa aming bayan!
  • O aking kapatid, maaari ba na iyong sugpuin at wakasan ang kalagiman at ang mga halimaw?
  • Ang iyong utos ay masusunod, kapatid.
  • Bago ka umalis, dalhin mo ang kalis at ang singsing na ito. Ang mga ito ay makakatulong sa iyong pakikipaglaban sa mga halimaw.
  • Salamat, Indarapatra.
  • Ang mahiwagang halaman na ito ang magbibigay ng babala sa iyong kalagayan habang ikaw ay nakikipagkalaban.
  • Para saan ang halaman na ito, Indarapatra?
  • Ngunit, ang pagkamatay ng halaman ay mangangahulugan din ng kamatayan mo...
  • Wag kang mag-aalala kapatid, kakalabanin ko ang mga dambuhalang halimaw at ako ay magbabalik.
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family