Rönnskärsverken

Updated: 6/29/2020
Rönnskärsverken

Storyboard Text

  • Jådda, nu jere sommar på Rönnskärsverken! Solen skin på slaggdammarna och fisken guppar död i Bottenviken.
  • När min faster flytta hit 2006 så gick de int att plocka bär i skogen för he fanns för mytje svaveldioxid kvar i mossan.
  • Svaveldioxid försurar marken och urlakar viktiga näringsämnen i den. Den gör så tungmetaller frisläpps och kan påverka andnings- och lungsystemet.
  • Rönnskärsverken ä Sveriges största industriella punktkälla för utsläpp av svaveldioxid och tungmetaller i luften, men de släpp även ut stora mängder i vattnet.
  • De är den enskilt största källan till utsläpp av kvicksilver i luften. Kvicksilver kan ge fosterskador, hjärnskador och skada nervsystemet.