Unknown Story
Updated: 6/24/2020
Unknown Story
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

 • watashi no kazoku desu
 • okaasan wa naru to iimasu
 • Otousan wa Moses to iimasu
 • ochira wa watashi no kazoku desu
 • kochira wa george to iimasu
 • kanojo wa yon jui ni sai.kanjo wa ryori ga suki. Kanojo wa neko ga sukijya nai..kanojo wa PNG kara kimasu.
 • shisuta wa wali to iimasu
 • kare wa yon jyuu roku sai. Kare wa futi o suru no ga suki.kara wa oraka sa ga sukida wa arimasen...Kare wa PNG kara kimasu.
 • Ani wa daren to iimasu
 • watashi wa ichi chee sai. watashi wa rugbi ga sukidesu. watashi wa sakka ga sukide wa arimasen. watashi wa PNG kara kimasu
 • shisuta wa ichi nana. shisuta dokushozuki no imoto. Imoto wa supotsu wa arimasen. shisuta wa PNG kara kimasu
 • Ani wa ni jyuu sai.Ani wa sakka. ani wa rugbi wa arimasen. Ani wa PNG kara Kimasu
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family