Mullah Nassreddin

Mullah Nassreddin

Storyboard Text

 • Si Mullah Nassreddin na kilala bilang Mullah Nassr-e Din (MND) ang pinakamahusay sapagkukuwento ng katatawanan sa kanilang bansa
 • Libo-libong kuwento ng katatawanan angnaiambag ni Mullah Nassreddin sa kanilang lipunan. Tinagurian din siyang alamat ng siningsa pagkukuwento dahil sa mapagbiro at puno ng katatawanang estilo sa pagsulat.
 • Naimbitahan si Mullah Nassreddin upang magbigay ng isang talumpati sa harap ngmaraming tao.
 • At siya ay umalis. Napahiya ang mgatao.
 • Alam ba ninyo ang aking sasabihin?
 • Hindi
 • Wala akong panahong magsalita sa mga taong hindi alam ang aking sasabihin,
 • Inanyayahan siyang muli upang magsalita kinabukasan. Ang mga tao ay nalito at nataranta sa kaniyang naging sagot.
 • Alam ba ninyo ang aking sasabihin?
 • Oo
 • Kung alam na pala ninyo ang aking sasabihin, hindi ko na sasayangin ang marami ninyong oras
 • Sinubukan nilang muli na anyayahan si Mullah Nassreddin upang magbigay ng pahayag atmuli siyang nagtanong. Pagkatapos nyang sabahin ito ay sya'y lumisan.
 • Alam ba ninyo ang aking sasabihin?
 • Oo
 • Hindi
 • Ang kalahati ay alam ang aking sasabihin, kaya’t kayo ang magsasabi sa kalahati na di alam angaking sasabihin
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family