במדבר,קרח -ניסוי המטות
Updated: 3/27/2020
במדבר,קרח -ניסוי המטות

Storyboard Description

ה' אומר למשה לקחת מטה מאיש אחד בכל שבט,ולכתוב את שמו על המקל ,כדי להראות לעם שהוא בחר באהרון ולא משה בחר בו{שהוא אחיו} ה' אומר למשה להש/איר את המטות ללילה ולבדוק בבוקר איזה מטה פרח,וכמובן,המטה של אהרון פרח ואפילו יצאו פירות {שקדים}.

Storyboard Text

  • אז אהרון באמת נבחר על ידי ה', לא על ידי משה!!
  • תסתכלו על המקל של אהרון!!
  • המקל של אהרון פרח!!יש עליו גם פירות!!
  • " וקח מאתם כל מטה מטה לבית אב מאת כל נשיאהם לבית אבתם שנים עשר מטות איש את שמו תכתוב על "מטהו
  • "והיה האיש אשר אבחר בו מטהו יפרח והשכתי מעליי את תלונות בני ישראל אשר הם מלינים עליכם"
  • "וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל וקח מאתם כל מטה מטה לבית אב מאת כל נשיאהם לבית אבתם שנים עשר מטות איש את שמו תכתוב על מטהו" Click To Editויאמר Help Insert ParagraphUndoes the last commandRedoes the last commandTabUntabSet a bold styleSet a italic styleSet a underline styleSet a strikethrough styleClean a styleSet left alignSet center alignSet right alignSet full alignToggle unordered listToggle ordered listOutdent on current paragraphIndent on current paragraphChange current block's format as a paragraph(P tag)Change current block's format as H1Change current block's format as H2Change current block's format as H3Change current block's format as H4Change current block's format as H5Change current block's format as H6Insert horizontal rulelinkDialog.show Summernote 0.8.11 · Project · Issues