Si Anak at ang Uwak part 1
Updated: 6/13/2020
Si Anak at ang Uwak part 1
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Biyernes, nang napagpasyahan ng dakilang sultan, puno at mga tagapayo ang pagpapatayo ng tore para sa mga prinsesa.
  • Samantala, natagpuan ni Mama Kakowak na patay na ang kanyang asawa. Humanap siya ng tulong para mailibing ito ng maayos.
  • !!!
  • Walang kaibigan ang tumulong sa kanya, kaya pumunta siya sa bayan ng Agamaniyog.
  • Pinaalis ng panganay, na si Prinsesa Potri Bonso ang uwak dahil sa mabahong amoy.
  • Pinaalis din siya nina Prinsesa Potri Intan Tihaya at Prinsesa Tingting a Bolawan - ang pangalawa at pangatlong anak ng dakilang sultan.
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family