Questions About Remote Learning? Click Here

אחד נוסף
Updated: 9/1/2020
אחד נוסף
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

 • ארגון
 • טכנולוגיה
 • III אדוארד
 • שירות בצבא חדל להיות מטלה מכבידה והפך להזדמנות נחשקת. התשלום הנדיב שהציע המלך עודד שירות צבאי בהתנדבות והשתתפות במסעות המלחמה של אדוארד הפכה להיות אטרקטיבית מאוד.
 • מנהיגות
 • משקיפים נוטים לראות בטכנולוגיה את המניע העיקרי של מהפכות בענייני מלחמה - אך בהסתייגות נכון יהיה לומר שהשיפור המדהים ביכולת הצבא האנגלי, לא הונע באמצעות טכנולוגיה.
 • אסטרטגיה
 • מלך אנגליה משנת 1327-1377. נחשב לאחד משליטיה המוצלחים של הממלכה האנגלית בימי הביניים
 • טקטיקה
 • מנהיגותם האישית יוצאת הדופן של הנסיך השחור ושל סגניו הקשוחים והמנוסים מנעה את קריסת הצבא האנגלי בהסתערות הצרפתית.
 • :שתי גישות לפתרון הקשייםהטלת מצור על עיר מפתח השייכת לאויב - פשיטה רכובה שגרמה לחורבן ובאמצעותה איימו -צבאות אנגליה על אויבם שסירבו להילחם
 • הנוסחה הטקטית שהופעלה בקרבות, התבררה כמוצלחת ביותר - טקטיקת דפלין: גוש מרכזי צפוף של פרשים שירדו מסוסיהם, נושאי כידונים ומשני אגפיהם 2 גושים של קשתים.
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family