Questions About Remote Learning? Click Here

La ràdio
Updated: 5/21/2020
La ràdio
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • La ràdio ha estat un dels vehicles culturals més importants en la societat actual, la ràdio es manté enca-ra viva i esdevé un sistema participatiu i molt més proper al públic en general.
  • La comunicació a través d’ones electromagnètiques requereix un sistema de codi-ficació de la informació i un sistema d’emissió, el canal de comuni-cació entre l’emissor i el receptor són les ones electromagnètiques.
  • El centre emissor és l’encarregat de generar la informació sonora, codificar-la iemetre-la a l’espai a través de les ones electromagnètiques.- El micròfon converteix el so en un senyal elèctric de baixa freqüència que, arriba al modulador.- El modulador és un circuit elec-trònic que rep dos senyals d’entrada.
  • L’ona portadora és electromagnètica, i s'encarrega de propagar-se a l'espai.- El modulador modifica l'ona portadora amb el senyal d'àudio.- L'antena depèn la bona propagació de l'ona electromagnètica modulada amb el senyal d'àudio.
  • Les ones modulades són emeses per l’antena i es propaguen seguint les lleis físiques de refracció i reflexió de les ones.La recepció de l’ona està condicionada per la sensibilitat de l’aparell, per la distància al centre emissor i pels obstacles.
  • El receptor rep el senyal a través de l'antena.
  • Una vegada el circuit de sintonia està ajustat a la mateixa freqüència, el senyal elèctric captat s'encamina cap el detector.
Over 13 Million Storyboards Created
Storyboard That Family