Mula sa mga Anekdota ni Saadi ng Persia
Updated: 4/6/2021
Mula sa mga Anekdota ni Saadi ng Persia

Storyboard Text

  • Ang nakasuot ng balabal ay walang pakiramdam,tulad siya ng hayop, hindi siya nagtataglay ng paggalang at kababaang loob.
  • Isang araw, ang mongheng mohametano aynag-iisa habang namamanata sa disyerto.
  • Ang Sultan naman ay bumabaybay sa ruta na kaniya ring nasasakupan habang matamang nagmamasid sa mga tao.
  • Habang siya'y dumadaan, napansin niya na ang mongheng mohametano ay hindi nagtataas ng ulo. Naging dahilan ito ng kaniyang pagkagalit.
  • Sambit niya ng pagalit.
  • Ang wika ng Vizier o ministro.
  • “Mongheng Mahametano! Ang Sultanng buong mundo ay nagdaan sa iyong harapan. Bakit di mo siya binigyan ngkaukulang paggalang?”
  • Hayaan mong ang Sultan ang magbigay ng paggalang para hanapin ang magbebenipisyo sa kaniyang magandang gawa. Sabihin mo sa kaniya, ang hari ay nilikha para sa kagalingan ng kaniyang nasasakupan at hindi nilikha ang mamamayan para paglingkuran ang Sultan.