Page and 2 and a half
Updated: 3/20/2021
Page and 2 and a half

Storyboard Text

 • May batang itim na nagngangalang Abdalla na kinukutya ng mga batang puti dahil sa kulay ng kaniyang balat.
 • Itim!
 • Alipin!
 • Maraming tao ang tinatawanan siya kapag siya’y dumaraan sa kanilang harapan ngunit hindi siya nagpaapekto
 • Kaya ko ito.
 • Itim!
 • Ambaho ng ugali mo!
 • Magnanakaw!
 • Isang araw nagkaroon ng nakawan sa silid-aralan nila at siya ang napagbintangan.
 • Bakit ako?
 • HALIMAW!
 • Huwag mo silang pansinin Abdalla.
 • Linalayuan siya ng mga batang gusto niya makalaro dahil isa raw siyang halimaw
 • Hindi lamang sa labas ito nangyayari, maging sa sarili niyang eskwelahan.
 • Matatapos din ito.
 • Alipin!
 • Pinatawag ang kaniyang mga magulang at pinagbayad ng perang hindi niya naman ninakaw.
 • Pwes! Magbayad na lang kayo!
 • Magnanakaw ang anak ninyo palibhasa mga itim kayo!
 • Hindi po yan totoo.