Creationisme Wout & Jade
Updated: 2/13/2020
Creationisme Wout & Jade

Storyboard Text

  • Creationisme is geen homogene beweging
  • Ik ben een oude aard-creationist en ik ben het eens met de wetenschap. De aarde bestaat meer dan 6000 jaar! Daarnaast geloof ik wel in de schepping van de eerste mens en de zonvloed. Click To EditIk ben een oude- Help Insert ParagraphUndoes the last commandRedoes the last commandTabUntabSet a bold styleSet a italic styleSet a underline styleSet a strikethrough styleClean a styleSet left alignSet center alignSet right alignSet full alignToggle unordered listToggle ordered listOutdent on current paragraphIndent on current paragraphChange current block's format as a paragraph(P tag)Change current block's format as H1Change current block's format as H2Change current block's format as H3Change current block's format as H4Change current block's format as H5Change current block's format as H6Insert horizontal rulelinkDialog.show Summernote 0.8.11 · Project · Issues
  • Ik ben een jonge aard-creationist en ik ben zeker dat de aarde niet ouder is dan 6000 jaar. Fossielen zijn testen van God of een misleiding van de duivel!
  • Letterlijke Bijbelopvatting
  • De Bijbel moet letterlijk opgevat worden! De tekst van de Bijbel zal ahistorisch gelezen worden.
  • Ik ben William Jennings Bryan en ik vind de evolutiethorie geen probleem. Ik vind het wel een probleem dat de evolutietheorie wordt toegepast op de mens!
  • Creationisme ten opzichte van de natuur
  • Ik denk dat het creationisme een vorm van angst is omdat jullie niet in staat zijn om geloof anders te beleven of het creationisme is een vorm van verzet tegen de moderniteit.
  • Wij creationisten beschouwen de mens als een wezen boven het evolutieproces, sterker nog wij als mens staan boven de natuur!