กรดนิวคลิอิก

Updated: 10/1/2021
กรดนิวคลิอิก

Storyboard Text

  • 2.ประโยชน์ในด้านอาชญากรรมได้นำความรู้ด้านDNAมาใช้ในการพิสูจน์ความเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลคนแต่ละคนLจะมีลำดับการเรียงตัวของเบส(ยีน)ที่แตกต่างกันยกเว้นฝาแฝดแท้จึงสามารถนำมาทดสอบความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคลได้เช่นใช้ในการสืบหาฆาตกรหรือผู้ร้ายสืบหาคนหายพิสูจน์การเป็นพ่อแม่ลูกเป็นต้น
  • วันนี้เราจะแปลงกายเป็นมนุษย์แล้ว ไปสำรวจตามหมู่แฟรี่เพื่อถามและศึกษาความรู้ กรดนิวคลิอิก
  • 1.ประโยชน์ด้านการแพทย์
  • ประโยชน์ของกรดนิวคลิอิก
  • 1.ประโยชน์ด้านการแพทย์มีการนำความรู้ด้านDNAมาใช้ในการรักษาโรคทางพันธุกรรมบางชนิดเช่นโรคโลหิตจางชนิดเสี้ยวจันทร์(sickle cell anemia)โรคทาลัสซิเมียและเฮโมฟีเลียเป็นต้น
  • และสุดท้าย 3.ประโยชน์ด้านการเกษตร
  • นำมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ให้มีคุณสมบัติตามต้องการเช่นการปรับปรุงให้พืชมีความต้านทานต่อเชื้อโรคและแมลงปรับปรุงให้พืชมีสีสันสวยงามการทำให้พืชมีกลิ่นหอมตามความต้องการพืชที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์หรือตัดต่อทางพันธุกรรมเราจะเรียกว่าพืชGMOS (Genetically Modified Organisms)