Elias at Salome
Updated: 2/24/2019
Elias at Salome
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

 • Ang akala ko ay darating kang namamangka, Elias.
 • Dumating kasi ang mga nagpapatrol na falua at ako ay nakilala ng isa sa mga tauhan nito.
 • Nauunawaan kita! Malungkot ang buhay mo. Ikaw ba ay nangangamba na matuklasan ka nila? 
 • Salome, madalas ay sinasabi mo sa akin na ako ay napakatahimik.
 • Elias, mukhang ikaw ay nalulungkot!
 • Nalulungkot?
 • Ah! Ang anak ni Kapitan Tiago na si Maria Clara.
 • Marami ba kayo? Sino- sino sa mga dalaga... ang magaganda?
 • Mayroong isa, ang kasintahan ng binatang mayaman na kararating pa lamang buhat sa Europa.
 • Sa isang lingid na kubo sa tabi ng batis, nananahi ng manipis na kamisa ang isang payak ngunit marikit na dalaga na si Salome. Simple lamang ang kanyang suot na baro’t saya at tapis, may ipit sa buhok, at isang natatangi niyang hiyas na rosaryong itim na nakasabit sa kanyang leeg. Sumigla si Salome nang makita niya si Elias, may dala itong pang-gatong at saging. Iniabot ng binata sa dalaga ang dalag habang masuring tinitignan niya ang pagod na binata.
 • Paalam na, Salome! Hindi makabubuti sa tingin ng mga kapitbahay kung ako ay abutin ng gabi rito…ngunit bakit ikaw ay lumuluha, Salome?
 • Ang paglisan sa tahanang sinilangan ay higit pa kaysa sa pagkawala ng kalahati ng sariling pagkatao. 
 • Mamumuhay na akong kasama ng aking mga kamag-anak sa Mindoro. Madali kong mababayaran ang utang na iniwan ng aking ina nang siya ay mamatay.
 • Huwag mong ikubli sa iyong ngiti, ikaw ay lumuluha!
 • Nabahala si Salome dahil sa sinabi ni Elias. Naghari ang katahimikan ngunit mas pinili ni Salome na magbukas ng usapin. Ipinasalaysay niya kay Elias kung paano lumipas ang kanyang hapon. Marinig niya lamang ito mula sa labi ni Elias ay para na rin siyang nakipagsaya sa kanila. Ikinuwento naman ni Elias ang mga pangyayari nang sila'y nangisda. Ngunit napansin naman ni Salome ang pagiging malungkot ni Elias.
 • Nais kong ikaw ay sumama sa akin, Elias!
 • Ngunit ayaw kong maranasan mo at ng ating mga magiging anak ang paghihirap na aking pinagdaanan. Kaya nararapat lamang na ika'y lumisan.
 • Hindi, huwag kang magsalita ng ganyan! 
 • Kung hindi lamang sa malupit kong nakaraan ay matagal na kitang pinakasalan sa harap ng diyos.
 • Napayuko na lamang si Salome at nagtanong na lang tungkol sa mga dalagang dumalo sa piknik kanina. Sinabi naman ni Elias na hindi niya kilala ang lahat ngunit may isang dalagang napakaganda at napakabait. Kung hindi lamang nakatitig si Elias sa mga ulap na karaniwang nagtataglay ng kakatwang hugis paglubog ng araw, sana ay napansin niya si Salome na umiiyak, at dalawang patak na luha ang nalalag sa kanyang mga mata.
 • Kung yaon, kahit man lamang pagkatapos kong umalis, ay manirahan ka rito, mamuhay ka sa kubong ito! 
 • Mas mabuti pa kung ako ay malilimutan mo na lamang, Salome. Paalam.
 • Pagkatapos ng kanilang naging usapan tungkol sa piknik at nang paalis na si Elias ay sa wakas, sinabi na ni Salome ang plano nitong umuwi sa Mindoro sapagkat ayaw niyang mamuhay nang mag-isa. Sinariwa niya ang mga maliligayang panahon kung paano niya hinihintay ang hapon, ang oras na umuuwi ang binata.
 • Malungkot na pinaliwanag ng binata ang impsosibilidad ng pag-aasawa nilang dalawa sapagkat ayaw ni Elias maranasan ng kanilang magiging anak ang minana niyang kamalasan sa buhay dahil sila nga ay mahihirap. Tumutol si Salome dahil umaasa siyang sasamahan siya nito sa Mindoro.
 • Pumayag na lamang si Salome sa hindi pagsama ng binata at humiling na lamang na tumira ang binata sa kanyang kubo na sa gayon waring kasama nila ang isa’t isa. Umalis na lamang ang binata at sinabi kay Salome na sikapin nitong kalimutan siya’t maghanap ng ibang kasintahan. Nanatiling walang kibo ang dalaga habang sinusundan ng kanyang mga mata ang binata palayo nang palayo, pinakikinggan ang yabag nito na unti-unting naglaho.
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family