bugsn
Updated: 12/1/2020
bugsn

Storyboard Text

  • Mahal, ano na ang gagawin? kay tagal na nating magkasana ngunit hindi pa rin tayo nabibjyayaan ng anak
  • Tiwala lang mahal kong Bugan, magkakaroon din tayo ng anak
  • Hmp! Ayaw ko nang mabuhay kung hindi din naman pala ako magkakaanak! Aalis na ako at magpapalamon sa mga halimaw!
  • Pakiusap lamunin mo na ako, wala kaming anak ng aking asawa, hindi ko na kaya ito!
  • Isang kahihiyan ang kainin ka, tumuloy ka muna sa aking bahay at magpatuloy sa paglalakbay
  • Nakakapagod pala ang paglalakbay, magpapahinga muna ako. sana ay nandito sa paligid ang mga diyos
  • Ano ang ginagawa ni Bugan rito?
  • Narito po ako dahil matagal na kaming nagsasama ng aking asawa ngunit bakit hindi pa rin kami nabibiyayaan ng anak?
  • Ganoon ba? Kunv iyon nga ay tuturuan ko kayo ng asawa mo ng isang ritwal upang maging masaya ang jnyong pamumuhay at mabiyayaan kayo ng anak
Over 15 Million Storyboards Created
Storyboard That Family