Penentangan terhadap M.U
Updated: 3/28/2021
Penentangan terhadap M.U

Storyboard Text

  • Pada 14 Disember 1946, Kira-kira 30000 orang melayu kelantan berhimpun penuh sesak di padang besar. Kota Bahru dan mengadakan perakan bagi menunjukkan bantahan mereka terhadap Malayan Union
  • Wakil Pemuda Melayu Kelantan yang barada di sana turut berkata:
  • Semenanjung Tanah Melayu nak orang melayu
  • Piliharalah hak kami
  • Kami tidak rela bangsa-bangsa lain diberi hak dan kemudahan-kemudahan kepunyaan orang-orang melayu.
  • Jahanamkan Malayan Union!!
  • Kembalikan hak kami!!
  • Kerajaan British pecah amanah!!
  • Kami pohonkan keadilan kerajaan British terhadap kaum melayu dan hendaklah sentiasa manjaga hak dan maslahat bangsa melayu. Peliharalah kami!!