hatdog

Updated: 5/22/2021
hatdog

Storyboard Text

  • Anak ni Tata Selo si Kabesang Tales na may tatlong anak na sina Lucia, Juli at Tano.
  • Sa kasamaang palad ay pumanaw ang asawa nito at ang anak na si Lucia dahil sa malaria.
  • 
  • Ngunit sa kabila ng masamang pangyayari ay nagsikap pa rin si Kabesang Tales na pasaganahin ang kanyang bukid
  • Noong nakita ng mga prayle na nagiging maganda na ang ani sa lupa ni Kabesang Tales ay nagsimula na ang mga itong maningil ng buwis, at sumang- ayon na lamang si Kabesang Tales upang makaiwas sa gulo.
  •  Naging marangya ang pamilya ni Kabesang Tales kaya naman nabuo ang kanyang pangarap na pagtapusin din ang anak na si Juli sa kolehiyo.
  • Gayunpaman, pinatawan ng mga Prayle ang lupain ni Kabesang Tales ng buwis hanggang sa ito ay tumaas na nang tumaas at hindi na pumayag si Kabesang Tales na magbayad.
  •