Questions About Remote Learning? Click Here

polio pcare
Updated: 3/9/2020
polio pcare
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

 • "Ay nay maayong aga man sa inyo. Parte ina sa pagpabakuna kontra polio nga libre nga ginahatag sang aton gobyerno agod malikawan ang polio nga sakit sa aton kabataan.Ini paagi sa pagpabakuna kag may ara man kita mga bulong nga ginatumar
 • FREE POLIO VACCINE
 • "Ma'am mayong aga, parte sa ano ining poster?
 • "Malatunan lang ang aton mga kabataan paagi sa mga higko nga halin sa mga tawo nga may ara sang sakit nga ini. Ang virus magasulod sa kalawasan sang aton mga kabataan paagi sa ila mga bibig"
 • "Isa sa mga pinakamakalalaton nga sakit sa mga bata kung sa diin makaeksperyensya sang hilanat, sakit sa ulo, pagsuka, pagsakit sang tiyan, pagpanig-a sang liog kag likod kag kis-a pagkaparalisa. May ara man nay nga mga pasyente nga gaayo pero hindi na normal ang ila lawas tungod sa epekto sang sakit nga ini. Ang iban ginadala na lang asta magdako kag ang iba gakalamatay"
 • "Te ma'am paano sina malatunan aton mga kabataan?
 • FREE POLIO VACCINE
 • Pagpabakuna ang isa sa mga epektibo nga paagi sa paglikaw sa polio. May ara kita sa aton sentro duwa ka sahi sang pagpabakuna. Ang OPV (Oral Polio Vaccine) kung sa diin ginatumar ini kag ang IPV (Inactivated Polio Vaccine) kung sa diin amo ni ang pagpapapabakuna paagi sa dagom. Ang aton Gobyerno gapanawagan pa gid nga pagatinluan naton ang aton mga kaugalingon kag ang mga pagkaon nga ginakaon sang aton mga kabataan. Paghugas sang aton mga kamot antis magkaon, kung gakapot kita sang aton mga kalan'on kag pagkatapos usaron aton nga kasilyas. Kag pagalikawan ang mga lugar nga may potensyal nga kontaminado sang polio
 • Paano kami sina kakuha?
 • PREVENTION IS BETTER THAN CURE
 • FREE POLIO VACCINE
 • Nagkadto ang isa ka nanay sa ila sentro kag nakita ya ang isa ka poster parte sa isa ka programa sang gobyerno kag natingala ini.
 • "Ma'am mangkot ko kung ano ina ang polio?"
 • May ara kita sa aton mga sentro nay. May programa ang aton gobyerno kung sa diin libre ang pagpabakuna sang aton mga lapsag tubtob lima ang pangedaron. Palista lang kita nay, kag may ara man kita skedyul para sa aton pagpabakuna kontra polio
 • "maam paano kita ka likaw sa muna nga sakit?"
Over 13 Million Storyboards Created
Storyboard That Family