SWT Wijchen
Updated: 1/17/2020
SWT Wijchen
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

 • Gemeente Wijchen: SWT, de cijfers rondom eenzaamheid zijn extreem hoog! Vooral tussen de 30 en 45 jaar.
 • Dat klopt. We schamen ons hiervoor en voelen sociale druk. Click To EditJ Help Insert ParagraphUndoes the last commandRedoes the last commandTabUntabSet a bold styleSet a italic styleSet a underline styleSet a strikethrough styleClean a styleSet left alignSet center alignSet right alignSet full alignToggle unordered listToggle ordered listOutdent on current paragraphIndent on current paragraphChange current block's format as a paragraph(P tag)Change current block's format as H1Change current block's format as H2Change current block's format as H3Change current block's format as H4Change current block's format as H5Change current block's format as H6Insert horizontal rulelinkDialog.show Summernote 0.8.11 · Project · Issues
 • Wat zou de reden zijn?
 • Schaamte / taboe
 • Sociaal team volwassenen
 • Oorzaak is onderliggend
 • Angst alleen op pad te gaan
 • Eenzaamheid alleen gericht op ouderen
 • Hoe kunnen we eenzaamheid bespreekbaar maken?
 • Gedichten
 • Animatiefilm
 • Boek
 • Werkgroep PAO
 • Toneelstuk
 • Krant
 • Facebookpagina
 • Poster
 • Flyer
 • Vanuit de Gezondheidsmonitor van de GGD (2016) komt naar voren dat de doelgroep 30-45 zich het meest eenzaam voelt. De gemeente Wijchen stelt de vraag aan het Sociaal Wijkteam om a.d.h.v. deze resultaten iets te betekenen in het voorliggende veld.
 • Ik zou je graag wat vragen willen stellen over eenzaamheid. Jouw verhaal wil ik graag delen met iedereen in Wijchen.
 • Het Sociaal team volwassenen gaat aan de slag met dit onderwerp. Door middel van 'creatief structureren met post-it's' vragen wij ons af wat de reden van deze hoge cijfers zal zijn. Binnen het team wordt ook een werkgroep PAO gevormd. Zij gaan zich meer verdiepen in dit onderwerp en hoe burgers hier tegen aan kijken; Schaamte om het gevoel te delen en om activiteiten te bezoeken.
 • Hopelijk herkent iedereen zich in deze verhalen!
 • Tijdens bijeenkomsten van de werkgroep bespreken wij hoe we de schaamte kunnen doorbreken. We bespreken de opties om schaamte bespreekbaar te maken; een poster ophangen bij onze stakeholders + een animatiefilmpje voor op het internet.
 • Ik ook! We hadden ons helemaal nergens voor hoeven te schamen.
 • Ik ben zo blij dat ik contact heb gezocht met jou!
 • We interviewde burgers over hun kijk op eenzaamheid en over wat zij ervaren in hun omgeving. De interviews werden afgenomen door vrijwilligers die zelf ook uit Wijchen komen.
 • We verspreiden posters met 'eerlijke verhalen' bij huisartsen, de GGD, het Sociaal Wijkteam en betrokken organisaties. Ook maken we een animatiefilmpje met verhalen om op de websites van deze instanties te kunnen plaatsen.
 • Wat we op lange termijn hopen te bereiken is dat de burgers van Wijchen ervaren dat zij niet de enige zijn die zich eenzaam voelen.
Over 12 Million Storyboards Created
Storyboard That Family