Esp 2

Esp 2

Storyboard Text

 • Ako
 • Hindi ako nakapagreview pero pwede naman akong mangopya
 • Huwag!!!
 • Konsensiya
 • Ako
 • Bakit?
 • Dahil ito ay masama
 • Konsensiya
 • Ako
 • Wala nga akong masasagot kaya mangongopya ako
 • Mas mabuti nang walang maisagot kaysa mangopya nang hindi galling sa iyo 
 • Konsensiya
 • Ako
 • Oo nga
 • Dahil ikaw ay dapat laging nasa mabuti at malayo sa masama
 • Konsensiya
 • Ako
 • Susubukan ko
 • Hindi lang subukan dahil dapat mo itong gawin
 • Konsensiya
 • Ako
 • Ngayong alam ko na, nararapat lamang na gamitin ko sa kabutihan ang aking konsensya at kilos loob
 • Tama
 • Konsensiya
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family