liongo
Updated: 11/5/2018
liongo
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Si Liongo ay isinilang sa isa sa pitong baybaying-dagat ng Kenya. Malakas at mataas siya katulad ng isang higante na hindi nasusugatan ng kung ano man. ngunit mamamatay kung tatamaan ng karayom sa pusod
  • Hari siya ng Ozi at Ungwana sa Tana Dieta, at Shangha sa Faza o isla ng Pate.
  • Dahil sa malaking pagbabago ng pagsalin ng trono mula sa Matrilinear at Patrilinear, nais ng Haring Ahmad na mawala si Liongo kaya ikinadena at ikinulong siya nito. Nakaisip si Liongo ng isang papuri. Habang ang parirala nito ay inawit ng mga nasa labas ng bilangguan, bigla siyang nakahulagpos sa tanikala na hindi nakikita ng bantay. Nang makita ito ng mga tao, tumigil sila sa pag-awit.
  • Tumakas siya at piniling manirahan na lamang sa Watwa kasama ang mga taong naninirahan sa kagubatan. Nagsanay siya ng mabuti sa paghawak ng busog at palaso na kinalaunan ay nanalo siya sa paligsahan ng pagpana. Ito pala’y pakana ng hari upang siya ay madakip ngunit muli na naman siyang nakatakas.
  • Kakaunti lang ang nakaaalam tungkol sa matagumpay na pagwawagi ni Liongo sa digmaan laban sa mga Gala (Wagala). Kaya naibigay ng hari ang kaniyang anak na dalaga upang ang bayaning si Liongo ay mapabilang sa kaniyang pamilya.
  • Nagka-anak si Liongo ng isang lalaki na kalaunan ay nagtraydor sakanya at pumatay.
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family