TAMANG PAGGAMIT SA KAPANGYARIHAN

TAMANG PAGGAMIT SA KAPANGYARIHAN

Storyboard Text

  • Isang gabi sa bahay ng magsasaka, habang naglalakbay si Thor at Loki...
  • Kayo ay magiging alipin ko sapagkat ako ay sinuway mo Thjalfi!
  • Nang maglakbay sila nakilala nila ang isang higanteng nagngangalang skymir na pauli-ulit pinukpok ang higante nang ito'y magising.
  • Nang makapunta na sila sa lugar ng mga higante, nag-alok si Loki ng paligsahan sa pagkain ngunit may natira siyang buto habang si Logi ay wala.
  • Si Thjalfi naman ay lumahok sa paligsahan ng pagtakbo ngunit malaki ang agwat nila ni Hugi kaya di niya ito maabutan.
  • Ang bilis naman tumakbo ni Hugi!
  • Si Thor naman ay nag-alok ng paligsahan sa pag-inom ngunit tila walang lumalabas sa lalagyanan.
  • “Ipinakikita lamang na ang lakas mong taglay ay hindi kasintindi tulad ng aming iniisip.
  • Thor, ang katotohanan ay gumamit kami ng mahika upang mapagtanggol namin ang aming kuta at nang hindi manaig ang iyong kapangyarihan sa akin.
  • Matapos ang paligsahan...
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family