Unknown Story
Updated: 6/12/2020
Unknown Story
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Pagmasdan niyo! nakagkag sa lupa ay magsasabi ng pagkatay ng maraming tao atpagbagsak nila sa lupa tulad nang mga bigas na ito,Daab-daang tao ang mamatay ngunit ni isay walang makakapunta sa kalangitan.
  • umikot ang lusong habang nakaupo ang babae dito at sa bawat pagikot nito ay unti unting itong lumulonog sa lupa. nalaglag sa lupa ang karamihan ng bigas at nag wika
  • Nagpatu;oy sa pag-ikot ang lusong kasama ang nakaupong kapatid ni Lumabot hanggang sa tuluyan na itong naglaho at lumobog sa lupa, dahil dito ang kapatid ni Lumabot ay nakilala bilang Mebuyan
  • Si Mebuyan ang tagapamahala ng Banua Mebuyan,kung saas siya ang taga pangalaga ng lahat ng mga sanggol na nammatay pinapainum niya ng gatas ang mgaito galing sa kanyang mga suso na nakapalinot sa kanyangbuong katawan
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family