Ang Hudhud ni Aliguyon
Updated: 3/29/2021
Ang Hudhud ni Aliguyon

Storyboard Text

  • Ipinanganak si Aliguyon sa bayan ng Hannanga. Si Amtalao ang kaniyang ama, at si Dumulao ang kaniyang ina.
  • Mabilis siyang natutong gumamit ng sibat at kalasag. Madalas din siyang kwentuhan ng kaniyang ama ng mga pakikipagsapalaran niya sa digmaan. 
  • Higpitan mo ang paghawak sa kalasag!
  • Lakasan mo!
  • Madalas makinig si Aliguyon sa mga dasal pandigma ng kaniyang tribu at kalauna'y natutunan niya ring usalin ito.
  • Mga kasama maghanda kayo sa ating paglusob!
  • Dahil sa angking kakayahan at galing, naging pinuno siya ng mga kabataan sa kanilang tribu.
  • Nang maging binata na si Aliguyon, napagdesisyunan niya na lusubin ang kalaban ng kaniyang ama.