PAO proces
Updated: 6/10/2020
PAO proces
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

 • Krachtwerk en Mobility Mentoring willen we exploreren als opties
 • Eerste PAO-meeting met Elsa en Wesley (Werkbegeleiders)
 • Hoe vinden jullie dat we met het PAO moeten beginnen?
 • Ik denk dat het goed is om eerst een groepsbijeenkomst te plannen en van daaruit verder kijken
 • Eerste groepsbijeenkomst: presentatie en wereldcafé
 • Dit zijn Krachtwerk & Mobility Mentoring, wat vinden jullie?
 • Wij denken dat de instrumenten van Krachtwerk ons empoweren in het uitvoeren van ons werk!
 • Wij vinden dat Krachtwerk als methode goed past bij de werkwijze en doelgroep!
 • Covid-19 is hier, dus online PAO-meetings: Behoeften van cliënten in netwerk?
 • We willen weten of en hoe we het netwerk meer kunnen betrekken. Hoe gaan we dat aanpakken?
 • De VIP-kaart, instrument uit Krachtwerk is denk ik een goed hulpmiddel om cliënten te interviewen
 • Bij de afdeling briefadressen is de behoefte om meer methodisch te werk te gaan. Vanuit het team zijn er enkele methodieken genoemd die zij als opties zien. Ik ga die methodieken verder onderzoeken en de kennis die ik daarover heb opgedaan delen met de PAO-deelnemers.
 • We interviewen cliënten over hun netwerk, maar dan telefonisch
 • Pff, ik heb nauwelijks contact met cliënten
 • En als ik ze al spreek, dan is het vaak maar kort en komen enkel de noodzaken aan bod
 • Aan de hand van de presentatie en het wereldcafé is de groep tot de conclusie gekomen dat ze Krachtwerk als geschikte methode zien. Door het bestuderen van zowel Krachtwerk als Mobility Mentoring ziet de groep dat we het netwerk van cliënten meer zouden moeten betrekken bij de hulpverlening. Hoe kunnen we dat doen?
 • In contact komen met cliënten blijkt erg moeilijk. Terug naar de tekentafel!
 • Cliënt en ik bellen langs elkaar heen; Meer aandacht hebben voor mentale status; Soms zijn er spanningen gezin van cliënt; etc,.
 • Elsa heeft de vorige groepsbijeenkomst met de afdeling besproken en daar kwam uit dat ik op zoek mag gaan naar een training Krachtwerk voor de beroepskrachten! Wij gaan met de groep nu de behoeften van cliënten in hun netwerk onderzoeken. Hoe? We interviewen ze met behulp van de VIP-kaart.
 • We ontwerpen een infographic om collega's te empoweren in het dienstverlenen bij een crisis! 
 • Dit is mijn idee voor het ontwerp, wat vinden jullie ervan?
 • Leuk idee! Ik heb nog wel enkele aanvullingen!
 • Cliënten willen hun netwerk nu niet bespreken, ze zijn vaak bang/onzeker door Corona
 • De interviews verlopen niet zoals gewenst. Het blijkt door de Corona-crisis erg moeilijk om in contact te komen met cliënten, laat staan ze te interviewen. Koen (stagiair), een van de deelnemers, ziet er wel kansen in om dit onderzoek later uit te voeren. Hij heeft enkele cliënten wel kunnen bevragen en hij wil er met zijn eigen PAO verder op ingaan!
 • Ik zie dat een aantal cliënten van me eenzaam zijn en ik zie op een ander moment wel kansen in dit onderzoek. Ik denk dat ik mijn eigen PAO hierop ga richten
 • Omdat het zo moeilijk is om contact te hebben/krijgen met cliënten, is het beter om nu te onderzoeken hoe we dat kunnen aanpakken! We maken een overzicht van ideeën en aandachtspunten over hoe we ook in deze en een eventuele toekomstige crisis, goed kunnen hulpverlenen.
 • Waar lopen jullie tegenaan in jullie cliëntcontact? Wat hebben jullie nodig om ook nu goed te kunnen hulpverlenen?
 • In de afgelopen (online) meetings zijn we tot de conclusie gekomen dat we een tool willen ontwikkelen die collega's empowered bij het dienstverlenen in een crisis. Ik heb gekeken welke productvorm daar goed bij past en ik kwam tot een infographic. De infographic maakt per thema duidelijk waar aandacht voor moet zijn tijdens een crisis.
 • Ziet er goed uit! Dit kunnen we er ook mooi bij pakken als we een plan van aanpak maken met de cliënt
Over 14 Million Storyboards Created
Storyboard That Family