Naging sultan si pilandok
Updated: 9/27/2020
Naging sultan si pilandok

Storyboard Text

  • si pilandok ay nahatulang ikulong sa isang kulungang bakal at ipinatapon sa dagat. ngunit laging gulat ng sultan ng makalipas ang ilang araw ay nakita niyang buhay si pilandok at na nasa kanyang harapan at nakasuot ng magarang kasuotan.
  • dahil dito nagtaka ang sultan, at tinanong kung papanong buhay pa si pilandok at nakasuot ng magara matapos niya itong ipatapon sa dagat. nilinlang ni pilandok ang sultan sa pagsasabi na may kayamanan sa ilalim ng dagat. dahil dito ay nagnasa ang sultan na makuha ang nasabing kayamanan kaya ipinagutos niya na siya rin ay ikulong sa kulungang bakal at ipatapon sa dagat na naging sanhi ng kanyang pagkalunod at pagkamatay.
  • dahil sa matagumpay na panlilinlang ni pilandok sa sultan. siya na ang bagong kinilalang sultan ng bayan nila.