Kanlaon
Updated: 9/27/2020
Kanlaon

Storyboard Text

  • Ang mga taga Negros sa Bisaya noong araw ay namumuhay na tiwasay at maariwasa. Ang pangalan ng kanilang hari ay Laon, ng iang tao na may magandang kaoloban.
  • MT KANLAON
  • Isang araw,ay umulan at ang ulan ay lumakas ng lumakas hanggang sa mag baha sa bukid,anupat ang tubig ay umapaw hanggang tuhod,tumaas hanggang baywangat nagpatuloy ng pag laki hanggang leeg. Ang mga tao ay natigatig at naisip nia massira ang kanilang mga pananim.
  • Palibhasa mahal ng hari ang mga tao, tinipon ng hariang lahat ng kampon niya at sinabi Gumawa kayo ng mataas na bunton ng lupa! sumagot ang mga kampon Kami po ay walang kasangkapan. Iwinagayway ng hari ang kanyang birang at pag dakay nagkaroon ng piko at pala. At sinabi ng kampon wala kaming bato 
  • Ang bunton po ng lupa ay kelangan nalligiran ng bato! Sa huli wagway ng birang ay nagkaroon ng lahat ng kailangan.
  • At simula noon, ang bundok ay pinangalanan na Kan-Laon at di nag tagal ay tinawag na itong Kanlaon