Makbet
Updated: 6/3/2020
Makbet

Storyboard Text

  • Cześć Macbethowi! Cześć ci, tanie Glamis!
  • Cześć Macbethowi! Cześć ci, Cawdor!
  • Cześć Macbethowi, który będzie królem!
  • Mój dobry panie, czemu dreszcz się przebiegł i zdajesz lękać się tych słów, tak pięknych?Zaklinam w imię prawdy: czy jesteście Złudzeniem, czy też was tu rzeczywiście Widzimy? Mego szlachetnego druha łaską obdarza wasze powitanie i wielką wróżbą wspaniałego losu, połączonego z królewską nadzieją, która go wprawia w osłupienie; do mnie nie przemawiacie. Lecz jeśli umiecie zajrzeć w głąb nasion czasu, by powiedzieć, które z nich wzrośnie, a który was nie błagam o łaski; nie dbam też wcale o waszą nienawiść.
  • Cześć ci !
  • Mniejszy niż Macbeth, lecz większy.
  • Banquo i Macbethowi cześć !
  • Spłodzisz królów, choć królem nie będziesz. Więc cześć Macbethowi i Banquo!
  • Nie tak szczęśliwy, lecz szczęśliwszy.
  • Czekajcie, mówcy pokrętni, cóż więcej? Wiem, że Sinela śmierć czyni mnie tanem Glamis. Lecz skądże pojawi się Cawdor? Ów tam Cawdoru żyje, to pan możny; A królem, nie, to n