elfiliyow
Updated: 3/22/2020
elfiliyow

Storyboard Text

 • nakita ko kayo ni Paulita sa dulaan. Ako ay may galit dahil sa aking nakita.
 • Ang magkasintahang sina Isagani at Paulita ay mag-uusap sa Luneta. Ngunit napag-alaman niya na si Donya Victorina raw ang may ibig kay Pelaez kaya nagkatawanan sila ng kausap.
 • Nagkapalitan din sila ng mga pangarap sa hinaharap. Nais raw ni Isagani na sanayon manirahan. Para sa kanya, ang bayang iyon ang tangi niyang kaligayahanbago pa nakilala at nakita si Paulita.
 • Ngunit nabatid niyang parang naging maykulang sa kanya ang bayang iyon at natitiyak niyang gusto niyang tirahin si Paulita. Ngunit ayaw pumunta doon ni Paulita.
 • Ayaw daw niyang magdaan sa mgabundok na malimatik. Ang nais niyang paglalakbay ay sa pamamagitan ng tren.
 • Pinaghambing ni Isagani sa isip ang pansin ng mga taong pamahalaan sanagkaramdam na si Simoun at ang mga sugatang kawal na galing sa digma. Samga sugatang kawal ay ni walang pumapansin subalit kay Simoun ay nabahalaang marami. Iba na raw ang mayaman ayon sa binata. Ang bayang nasa isipniya ay ‘di lamang Pilipinas kundi pati ang Espanya.Nang dumating sina Paulita ay nginitian niya ang nobyo.
 • Ayaw kong dumaan sa mga bundok na malimatik. Ang gusto ko lamang ay maglakbay sa pamamagitan ng tren.
 • Ngumiti rin si Isagani at tila ba napawi lahat ng kanyang pagkainis. Masaya na sana si Isagani ngunit biglang itinanong ni Donya Victorina kung nasa kanilang nayon ba nagtatagoang asawa niyang si Don Tiburcio.
 • Ipinagkaila ng binata ang kanyang nalalaman. Kinaiinisan man angkanyang kamag-aral ngunit pinuri pa niya si Juanito sa harap ng Donya.Pinagbigyan ni Donya Victorina na magkausap ang pamangkin at ang nobyonito. Kung magkakatuluyan nga naman si Paulita at Isagani ay masasarili niya siJuanito.
 • ano kaya kung ipakasal ako kay Juanito?
 • nasa iyo ba ang inyong asawang nagtatago?