Ibalon (Filipino)

Ibalon (Filipino)

Storyboard Text

 • Noong unang panahon, may isang bantog na mandirigma mula sa Batavara na nangangalang si Baltog saka naparaan siya sa Bikol.
 • Sa umpisa pa lang ay napamahal na ako sa ganda ng tanawing ito!
 • Lumipas ang panahon at siya ay naging hari ng Ibalondia napamahal sa mga tao sa kaniya.
 • Napakamaunawain, matapang at makatarungan talaga niya.
 • Isang araw...
 • Ikaw ang pumuksa sa ani ng mamamayan at pumuti ng buhay ng maraming kawal! Papatayin na kita upang bumalik ang katahimikan sa Ibalondia.
 • Nang naging matanda na ang hari, sumipot naman sa Ibalondia ang mga higanteng kalabaw, mga pating na lumilipad at buwayang ganggabangka. Naparaan doon ang mandirigmang si Handiong
 • Sa tulong at dami ng aking mga kawal, walang dudang mapapatay namin kayo !
 • Ngunit may isang kaaway na hindi mapasuko ng mandirigma na si Oriol na minsa’y ulupong at minsa’y nakabibighaning binibining nais manlinglang.
 • Hindi ka magtatagumpay laban sa akin, Oriol. Sa bandang huli, hinding-hindi mo ako madadaya.
 • Tinulungan ni Oriol si Handiong upang lipulin ang mga salimaw, ang mga malignong mapanligalig.
 • Bakit mo ako tinulungan?
 • Dahil naniniwala ako sa kasabihang “Kung hindi talunin, makiisa sa layunin.”
Over 25 Million Storyboards Created
Storyboard That Family