Alamat ng Butiki

Alamat ng Butiki

Storyboard Text

  • Noong araw, sa isang liblib na nayon ay may mag-ina na naninirahan sa tabi ng kakahuyan.
  • Ang ina; si Aling Rosa ay isang relihiyosong babae. Palagi siyang nagdarasal, at sinanay din niya ang kanyang anak na lalaki na magdasal at mag-orasyon bago sumapit ang dilim.
  • Sa paglipas ng panahon, mabilis na tumanda si Aling Rosa at nanatili na lamang sa kanilang bahay habang nagpapahiga. Minsan naman ay si Juan na ang nangunguha ng bungangkahoy sa gubat.
  • Minsan, habang si Juan ay nangunguha ng bungangkahoy sa gubat, isang babae ang kanyang nakilala; si Helena. Ito ay lubhang kaakit-akit, kung kaya't agad namang umibig si Juan dito.
  • At dahil sa panunuyo ni Juan kay Helena ay gabi na ito nang makauwi.
  • "Pasensya na po, Iny Nahirapan po kasi ako maghanap ng prutas sa gubat"
  • "oh anak, ginabi yata ang uwi mo ngayon, hindi mo naa tuloy ako nasamahan sa orasyon"
  • Dumalas ang pagkikita ni Juan at Helena sa gubat. Nhulog ng husto ang damdamin ni Juan sa dalaga. Hanggang minsan, nabigla si Juan sa sinabi ni Helena.
  • Ngunit, bakit? Sbihin mo, paano ko mapapatunayan s iyo naa tunay ng king pag-ibig. Sbihin mo at kahit ano ay gagawin ko"
  • "Hanggang ngayon ay hindi ko pa nararamdaman na tunay ang paag-ibig mo sa akin, kaya nagpasya ito na ang huli nating pagkikita. "
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family