AP STORYBOARD

Updated: 10/26/2020
AP STORYBOARD

Storyboard Text

  • Hala! may paparating na raw na malakas na bagyo!
  • Kailangan na nating makinig sa mga balita at maghanda!
  • Mga minamahal kong mamamayan, kung kayo ay nasa mababang lugar ay agad na lumikas sa matataas na lugar upang hindi maapektuhan ng bagyo.
  • Ihahanda ko na ang GO BAG na naglalaman ng mga importanteng bagay na magagamit habang may sakuna.
  • Tara na't lumikas, pumunta tayo sa mataas na lugar kung saan ay ligtas at may taga-pangasiwa.
  • Dito muna tayo sa court pansamantalang manunululyan hangga't ang bagyo ay hindi tumitigil. May mga workers na tutulong sa inyo, Salamat!
  • Buti na lang sumunod kaagad tayo sa mga anunsiyo ng ating lungsod!
  • Tama! Buti na lang ay nakalikas kaagad tayo at walang napahamak sa bagyo!