MULA SA MGA ANEKDOTA NI SAADI

MULA SA MGA ANEKDOTA NI SAADI

Storyboard Text

  • ANG MONGHENG MOHAMETANO SA KANYANG PAG-IISA
  • CUARTERO, KENRICK JAY10-TACTFUL
  • Isang Mongheng Mohametano ang namamanata mag-isa sa disyerto.
  • Ang Sultan naman ay matamang nagmamasid sa kanyang mga nasasakupan.Nakita niya na hindi nagtaas ng ulo ang Mongheng  Mohametano habang siya'y dumadaan.
  • Ang nakasuot ng balabal ay walang pakiramdam, Tulad siya ng hayop, hindi siya nagtataglay ng pag-galang at kababaang loob
  • Mongheng Mohametano! Ang sultan ng buong mundo ay nagdaan sa iyong harapan. Bakit di mo siya binigyan ng kaukulang paggalang?
  • Hayaan mong ang Sultan ang magbigay ng paggalang upang hanapin ang magbebenepisyo
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family