Repolidon_10-ST_Filipino_Mini Task

Updated: 9/3/2021
Repolidon_10-ST_Filipino_Mini Task

Storyboard Text

  • Hanapin mo kung sino ang pinaka maraming na e tulong sa ating bayan at ipa kilala mo siya sa buong barangay natin.
  • Sige po Mayor!
  • Hinahanap ko kung sino ang may pinaka maraming na e tulong sa ating bayan. Gusto sana kita e sama dahil ikaw yun.
  • Oo sige sasama ako at mag papakita ako
  • Ito pala si John Kevin M. Repolidon, siya ay marmaing na e tulong sa ating bayan dahil nag bibigay siya nang mga kailangan natin para tayo ay maging masipag para sa ating bayan at mag bigay lahat ng ating kakayanin para sa isat-isa at para sa ating mga kapwa Filipino. Ipa ala nyo ito sa ating mga kapwa ka Pilipino.