Alamat ng isla nakasalanan
Updated: 1/24/2020
Alamat ng isla nakasalanan
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Noong unang panahon,isang matandang mangingisda at ang kanyang pitong anak na dalaga ang naninirahan sa isang tahanang nakaharap sa baybayin.
  • Ang kagandahan ng pitong dalaga ay bantog hindi lang sa kanilang bayan kundi maging sa malalayong lugar.
  • Isang araw nga ay isang pangkat ng makikisig na binatang mangangalakal ang dumating sa kanilang bayan.
  • Inanyayahan nilang magtungo sa kanilang bayan ang pitong dalaga. Nagbigay ng mamahaling regalo at nagkaunawaan sila. Subalit hindi pumayag ang ama na sumama ang pitong dalaga sa mga estrangherong lalaki.
  • Sinamantala ng magkakapatid ang pag-alis ng ama upang mangisda.Bitbit ang kani-kanilang mga pansariling gamit ay sumakay ang mga suwail na anak sa bangkang dala ng mga binata. Natanaw ito ng ama at kanyang hinabol subalit hindi niya ito naabutan. Nagmakaawa at umiyak ang ama at sinabing huwag siyang iwan subalit hindi siya pinakinggan.
  • Kinaumagahan,hindi pa sumisikat ang araw ay pumalaot na ang matanda.Inisip niyang maaaring sumilong ang bangka ng mga estranghero dahil sa sama ng panahon nang nagdaan gabi. Subalit anong laking pagtataka niya nang siya ay nasa laot na. Nakatanaw siya ng malilit na isla sa pagitan ng Dumangas at Guimaras. Sa lugar na ito siya nangisda kahapon at alam na alam niyang walang mga islang tulad nito sa lugar sa nagdaang mga araw.Ang mumunting isla ay tinawag na Isla de los Sieste Pecados o Mga Isla ng pitong makasalanan.
  • Pagtatapos...
Over 12 Million Storyboards Created
Storyboard That Family