Komiks Strip - Kristiyanismo
Updated: 1/27/2021
Komiks Strip - Kristiyanismo

Storyboard Description

Paggawa ng komiks strip tungkol sa kristiyanismo at sistemang Reduccion

Storyboard Text

  • Isa sa layunin ng mga espanyol sa pagsakop sa bansa ay ang palaganapin ang kristiyanismo.
  • Ang ilan ay nakatira sa mga bundok, tabing dagat, bukirin atbp.
  • Tinuruan ng mga misyonero ang mga pilipino ng pagdarasal, pagsisimba at pagbabasa ng bibliya.
  • Nagpatayo din ang mga espanyol ng mga simbahan
  • Nahirapan ang mga espanyol sa pagpapalaganap ng kristiyanismo dahil magkakalayo ang mga bahay ng ating mga ninuno.
  • Naisip ng pamahalaan na ipatupad ang sistemang reduccion o sapilitang paglipat upang pagsamasamahin ang mga malalayo sa iisang pueblo