PAO storyboard
Updated: 1/19/2020
PAO storyboard
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

 • -Schoolmaatschappelijk werk-Intern begeleider-Sociaal Wijkteam Midden-Jongerenwerker Willemskwartier-Bredeschoolcoordinator
 • Achterblijvende onderwijsprestaties groep 7/8 basisschool 't Kleurrijk Nijmegen
 • Welkom focusgroep
 • Participatief actieonderzoeker
 • -Meer ouderbetrokkenheid-Meer zicht op kwetsbare gezinnen
 • Bijeenkomst focusgroep Wat willen we bereiken?
 • -Samenwerking intensiveren-Welzijn, zelfredzaamheid en onderwijsprestaties leerlingen vergroten
 • Welke interventies zijn passend?
 • - Interviews met ouders- Gesprekken met leerlingen- Contact met leerkrachten
 • Wat zegt de literatuur?
 • - Vragenlijst hulpvraagverduidelijking-Vraagverhelderende intakegesprekken
 • Acties
 • -Wervingsflyer met invulstrookje verspreiden- Hulpvragen leerkrachten verzameld
 • - Ouders actief benaderen- Behoefte aan groepsbijeenkomsten
 • -Moeite met plannen, taalvaardigheid en zelfvertrouwen groep 7/8
 • - Onvoldoende ouderbetrokkenheid door externe omstandigheden
 • - Groepsbijeenkomsten huiswerkbegeleiding- Korte lijnen met ouders- Draaiboek groepsbijeenkomsten-Samenwerking bieb i.v.m. verbeteren taalvaardigheid 
 • Duurzame samenwerking Bindkracht10, Sterker sociaal werk en 't Kleurrijk
Over 12 Million Storyboards Created
Storyboard That Family