kkkk

kkkk

Storyboard Text

 • Hindi mo ba nakitang maryroong tao rito? Tumingin ka naman sa iyong dinaraanan! 
 • Pasensya na ho, hindi ko ho sinasadya ale.
 • Hindi ba't ikaw ang nakabangga sa akin kanina lamang? Alam kong ikaw ang kumuha sa pitaka ko! Ibalik mo iyon sa akin!
 • Mamang Pulis! Hulihin niyo siya! Siya ang kumuha ng pitaka ko!
 • Wala ho akong kinukuha sa inyo ale. Nautusan lamang ho ako upang mamili rito sa palengke. Katunayan ho'y bago lamang ako rito.
 • Dahil sa takot ay napatakbo ang lalaki, ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay nabunggo ang bata ng rumaragasang tsuper, at siya ay namatay.
 • Mamang Pulis, ano hong nangyari sa batang lalaki?
 • Binbawian na siya ng buhay. Wala ho sa kaniya ang hinahanap ninyo. Sana ho ay mahanap niyo na ang inyong pitaka.
 • Martha naiwan mo ang iyong pitaka rito. Hindi ko naibalik sa iyo
 • Oh, Diyos ko. Ano bang nagawa ko...
 • Saan ho kayo kumuha ng pambili ng pagkain nay?
 • ARAL:Hindi dapat natin agad hinuhusguhan ang isang tao base sa kaniyang panlabas na kaanyuan. Madalas ay kung sino pa ang hindi maganda ang panglabas na itsura ay siya pa ang may magandang kalooban.
Over 20 Million Storyboards Created
Storyboard That Family