Childhood of Florante
Updated: 1/30/2020
Childhood of Florante
This storyboard was created with StoryboardThat.com

Storyboard Text

  • Ang Albanya ay may hari na si Duke Briseo at ang kanyang asawa na si Floresca. Sila ay may anak na may pangalan na Florante. Si Florante ay lumaking masayahin at pagmahmahal.
  • Muntik na mapaslan si Florante ng isang buwitreng na may planong nakawin ang batong hiyas sa kaniyang dibdib. Mabuti na lang at dumating ang pinsan niya na si Menalipo.
  • Pagdating ng ika-9 na taong gulang na si Florante, palagi siyang pumupunta sa kagubatan para mangaso at mamana ng mga ibon.
  • Naisip ng mga magulang ni Florante na wag na siyang palakihin sa layaw dahil wala siyang matutuhan sa buhay. Kaya ipinadala nila si Florante sa Antenas upang doon siya mamulat ng karunungan sa buhay.
  • Nag-aral si Florante sa Antenas, don siya nakilala ng kaniyang guro na si Antenor na nagturo ng matematika, astrolohiya, at pilosopiya. Nakilala niya si Adolfo.
  • Habang nasa Antenas si Florante, may natanggap siya na sulat na namatay ang kaniyang ina. Ilang buwan na ang nakalipas bago dumating ang sasakyan na susundo sa kaniya.
Over 12 Million Storyboards Created
Storyboard That Family